Φωτογραφίες

Πορτραίτα
1950, η πρώτη απαγγελία 1962, Κρήτη, Ηράκλειο, Δόκιμος Πεζικού